Sunuculuğunu Bülent Özveren’in yaptığı Türkiye’nin Radyo Televziyonu programının 2. bölümünde Kasım 1938 – Temmuz 1946 yılları arasında ki Türkiye’de 2.Dünya Savaşı, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı’ndan Demokrat Parti’nin kuruluş yılları arasındaki süreç ele alınmakta.

Ayrıca bu bölümde İstanbul Radyosu,Radyo Dergileri,dönemin radyo programları işlenmekte.

Bu bölümde Prof.Dr.Uygur Kocabaşoğlu,Doğan Hızlan,Güngör Uras,Turhan Karabulut,Can Akbel ve Mehmet Barlas röportajları yer almaktadır..