1960 yılında Türkiye’de  yaşanan 555 K ve sıkıyönetim yasakları ve olayları,27 Mayıs 1960 askeri darbesi ,Cemal Gürsel,Erzurum Radyosunun kuruluşu,1961 Anayasasının halk oyuna sunulması ve Yassıada dönemi yayıncılık tarihi ile birlikte  ele alınmakta .

Bu bölümde ; Zeki Sözer, Erkan Yolaç, Erkan Özerman , Salih Lütfi Şengül,  ve Can Akbel röportajları yer almakta.